Proposta per al 2020

Medi ambient

Despesa pres. / hab.

28,07 €

Despesa pressupostada

3,56 M€

Despesa vs. exercici anterior

116,74 %

% sobre el total del press.

2,41 %

Mitjana despesa provincial

3,56 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 7,08% 252.257,06 €
Parcs i jardins 71,92% 2,56 M€
Protecció i millora del medi ambient 21,01% 748.812,32 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 33,65% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 55,01% 1,96 M€
Transferències corrents 0,33% 11.600 €
Inversions reals 11,01% 392.550,09 €