Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

43,40 €
Pressupost actual / hab.: 60,11 €

Pressupost inicial

5,63 M€
Pressupost actual: 7,79 M€

% execució

44,70 %
Despesa real són 3,48 M€

% sobre el total del press.

5,11 %

Mitjana despesa provincial

985.229,27 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 4,49% 252.760,1 €
Parcs i jardins 79,66% 4,48 M€
Protecció i millora del medi ambient 15,85% 891.643,6 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,30% 1,2 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,45% 1,94 M€
Transferències corrents 0,32% 17.868 €
Inversions reals 43,94% 2,47 M€