Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

35,20 €
Pressupost actual / hab.: 50,14 €

Pressupost inicial

4,56 M€
Pressupost actual: 6,5 M€

% execució

17,71 %
Despesa real són 1,15 M€

% sobre el total del press.

4,22 %

Mitjana despesa provincial

1,15 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,75% 262.231,34 €
Parcs i jardins 78,87% 3,6 M€
Protecció i millora del medi ambient 15,39% 702.181,57 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,98% 1,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,74% 2,09 M€
Transferències corrents 0,45% 20.470 €
Inversions reals 27,83% 1,27 M€