Proposta per al 2023

Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

29,75 €

Pressupost inicial

3,84 M€

Despesa vs. exercici anterior

84,17 %

% sobre el total del press.

2,47 %

Mitjana despesa provincial

3,84 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 4,18% 160.653,7 €
Parcs i jardins 76,34% 2,93 M€
Protecció i millora del medi ambient 19,48% 748.314,91 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 25,19% 967.737,93 €
Despeses corrents en béns i serveis 59,68% 2,29 M€
Transferències corrents 0,54% 20.870 €
Inversions reals 14,58% 560.000 €