P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

4,97 €

Pressupost inicial

631.326,76 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,83 %

% sobre el total del press.

0,46 %

Mitjana despesa provincial

289.344,41 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses corrents en béns i serveis 96,75% 610.796,67 €
Transferències corrents 0,57% 3.600 €
Inversions reals 2,68% 16.930,09 €