Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

220,67 €

Despesa pressupostada

27,33 M€

% execució

104,95 %
Despesa real són 28,69 M€

% sobre el total del press.

26,47 %

Mitjana despesa provincial

572.641,95 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 3,92% 1,07 M€
Reparacions, manteniment i conservació 11,07% 3,03 M€
Material, subministraments i d'altres 84,92% 23,21 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,10% 26.684 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.