Actuacions de protecció i promoció social

Pressupost inicial / hab.

94,35 €

Pressupost inicial

11,78 M€

% execució

128,57 %
Despesa real són 15,15 M€

% sobre el total del press.

10,40 %

Mitjana despesa provincial

2,99 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea o grup totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benèfic-assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 0,08% 9.558,78 €
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 0,52% 60.718,38 €
Serveis socials i promoció social 83,52% 9,84 M€
Foment de l'ocupació 15,88% 1,87 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 47,01% 5,54 M€
Despeses corrents en béns i serveis 36,41% 4,29 M€
Transferències corrents 16,27% 1,92 M€
Transferències de capital 0,31% 36.792,75 €