Arrendaments i cànons

Despesa pres. / hab.

9,94 €
Estimació inicial: 10,43 €

Despesa pressupostada

1,25 M€
Estimació inicial: 1,31 M€

% execució

93,84 %
Despesa real són 1,17 M€

% sobre el total del press.

1,10 %

Mitjana despesa provincial

230.909,54 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 2,91% 38.145,08 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 66,99% 876.604,89 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 8,44% 110.382,02 €
Arrendaments de material de transport 0,08% 1.000 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 2,10% 27.531,74 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,99% 170.000 €
Cànons 1,81% 23.723 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.