Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

9,88 €
Pressupost actual / hab.: 9,93 €

Pressupost inicial

1,28 M€
Pressupost actual: 1,29 M€

% execució

56,41 %
Despesa real són 726.465,72 €

% sobre el total del press.

0,84 %

Mitjana despesa provincial

291.822,98 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 3,03% 38.766,77 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 75,46% 966.388,78 €
Arrendaments de maquinària, instal. i utillatge 5,74% 73.525 €
Arrendaments de material de transport 0,09% 1.200 €
Arrendaments d'equips processos d'informació 0,31% 4.000 €
Arrendaments d'altre immobilitzat material 12,38% 158.500 €
Cànons 2,99% 38.253,77 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.