Impostos sobre el valor afegit

Ingrés pres. / hab.

13,10 €

Ingrés pressupostat

1,62 M€

% execució

100,51 %
Ingrés real són 1,63 M€

% sobre el total del press.

1,57 %

Mitjana ingrés provincial

4,28 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar de l'Impost sobre el Valor Afegit. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquest impost a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre el valor afegit 100,00% 1,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.