Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

24,31 €

Despesa pressupostada

3,02 M€

% execució

106,88 %
Despesa real són 3,22 M€

% sobre el total del press.

2,82 %

Mitjana despesa provincial

476.650,13 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 58,65% 1,77 M€
Edificis i altres construccions 18,43% 556.102 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1,51% 45.633,4 €
Elements de transport 2,98% 89.954,38 €
Mobiliari 1,26% 37.938,73 €
Equips per a processos d'informació 17,17% 518.069,04 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.