Impostos sobre el valor afegit

Pressupost inicial / hab.

12,33 €

Pressupost inicial

1,53 M€

% execució

102,13 %
Ingrés real són 1,56 M€

% sobre el total del press.

1,43 %

Mitjana ingrés provincial

3,88 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar de l'Impost sobre el Valor Afegit. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquest impost a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre el valor afegit 100,00% 1,53 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.