Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

30,38 €

Pressupost inicial

3,79 M€

% execució

113,14 %
Despesa real són 4,29 M€

% sobre el total del press.

3,35 %

Mitjana despesa provincial

552.118,84 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 46,97% 1,78 M€
Edificis i altres construccions 20,51% 778.145,48 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,28% 313.978,05 €
Elements de transport 2,81% 106.600 €
Mobiliari 3,34% 126.700 €
Equips per a processos d'informació 17,17% 651.481,62 €
Altre immobilitzat material 0,93% 35.240,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.