Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

32,12 €
Estimació inicial: 30,97 €

Despesa pressupostada

4,03 M€
Estimació inicial: 3,89 M€

% execució

101,65 %
Despesa real són 4,1 M€

% sobre el total del press.

3,57 %

Mitjana despesa provincial

705.422,94 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 46,95% 1,83 M€
Edificis i altres construccions 21,02% 817.104,79 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,98% 349.088,14 €
Elements de transport 2,74% 106.600 €
Mobiliari 3,61% 140.200 €
Equips per a processos d'informació 19,73% 766.932,09 €
Altre immobilitzat material 0,69% 27.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.