Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

37,66 €
Pressupost actual / hab.: 40,67 €

Pressupost inicial

4,78 M€
Pressupost actual: 5,16 M€

% execució

93,59 %
Despesa real són 4,83 M€

% sobre el total del press.

3,79 %

Mitjana despesa provincial

971.416,3 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 39,16% 1,87 M€
Edificis i altres construccions 29,79% 1,42 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,56% 409.594,11 €
Elements de transport 2,35% 112.600 €
Mobiliari 3,30% 157.827,7 €
Equips per a processos d'informació 16,48% 788.135,45 €
Altre immobilitzat material 0,35% 16.700 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.