Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

38,27 €

Despesa pressupostada

4,86 M€

% execució

99,45 %
Despesa real són 4,83 M€

% sobre el total del press.

3,42 %

Mitjana despesa provincial

849.809,18 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 39,08% 1,9 M€
Edificis i altres construccions 29,16% 1,42 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,48% 412.139,98 €
Elements de transport 2,32% 112.600 €
Mobiliari 3,86% 187.627,7 €
Equips per a processos d'informació 16,97% 824.654,35 €
Altre immobilitzat material 0,14% 7.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.