Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

41,19 €
Estimació inicial: 37,87 €

Despesa pressupostada

5,28 M€
Estimació inicial: 4,86 M€

% execució

92,24 %
Despesa real són 4,87 M€

% sobre el total del press.

3,63 %

Mitjana despesa provincial

849.796,93 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 46,92% 2,28 M€
Edificis i altres construccions 29,27% 1,42 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 8,73% 423.834,22 €
Elements de transport 2,32% 112.600 €
Mobiliari 3,86% 187.627,7 €
Equips per a processos d'informació 17,54% 851.850,43 €
Altre immobilitzat material 0,14% 7.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.