Impostos sobre el valor afegit

Ingrés pres. / hab.

20,42 €
Estimació inicial: 20,42 €

Ingrés pressupostat

2,62 M€
Estimació inicial: 2,62 M€

% execució

104,80 %
Ingrés real són 2,74 M€

% sobre el total del press.

1,80 %

Mitjana ingrés provincial

5,91 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar de l'Impost sobre el Valor Afegit. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquest impost a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre el valor afegit 100,00% 2,62 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.