Pensions

Despesa pres. / hab.

0,06 €

Despesa pressupostada

7.005,04 €

% execució

No disp.
L'any passat 77,82 %

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana despesa provincial

104.074,45 €

Sobre aquesta partida

Pensions graciables, millores de pensions i pensions extraordinàries a càrrec de l'entitat local de funcionaris i personal laboral o els seus drethavents i altres despeses de naturalesa similar.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pensions 100,00% 7.005,04 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 7.005,04 €
Despeses de personal 100,00% 7.005,04 €