Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

40,63 €
Pressupost actual / hab.: 44,19 €

Pressupost inicial

5,27 M€
Pressupost actual: 5,73 M€

% execució

33,85 %
Despesa real són 1,94 M€

% sobre el total del press.

3,76 %

Mitjana despesa provincial

879.233,89 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 46,25% 2,44 M€
Edificis i altres construccions 25,11% 1,32 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 6,38% 336.275,28 €
Elements de transport 2,15% 113.120 €
Mobiliari 2,77% 146.141,88 €
Equips per a processos d'informació 16,68% 878.985,82 €
Altre immobilitzat material 0,65% 34.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.