Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

44,72 €
Pressupost actual / hab.: 47,45 €

Pressupost inicial

5,77 M€
Pressupost actual: 6,12 M€

% execució

93,74 %
Despesa real són 5,74 M€

% sobre el total del press.

3,94 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 31,38% 1,81 M€
Edificis i altres construccions 39,17% 2,26 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 6,09% 351.057,92 €
Elements de transport 1,28% 74.000 €
Mobiliari 1,24% 71.361,08 €
Equips per a processos d'informació 20,26% 1,17 M€
Altre immobilitzat material 0,59% 34.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.