Proposta per al 2023

Pensions

Pressupost inicial / hab.

0,04 €

Pressupost inicial

5.767,98 €

Despesa vs. exercici anterior

100,98 %

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana despesa provincial

5.767,98 €

Sobre aquesta partida

Pensions graciables, millores de pensions i pensions extraordinàries a càrrec de l'entitat local de funcionaris i personal laboral o els seus drethavents i altres despeses de naturalesa similar.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 5.767,98 €