Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

52,47 €
Pressupost actual / hab.: 53,99 €

Pressupost inicial

6,77 M€
Pressupost actual: 6,96 M€

% execució

29,91 %
Despesa real són 2,08 M€

% sobre el total del press.

4,24 %

Mitjana despesa provincial

3,68 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 31,75% 2,15 M€
Edificis i altres construccions 37,92% 2,57 M€
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 7,23% 489.357,92 €
Elements de transport 1,24% 84.000 €
Mobiliari 1,18% 80.032,45 €
Equips per a processos d'informació 20,17% 1,37 M€
Altre immobilitzat material 0,50% 34.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.