Pensions

Pressupost inicial / hab.

0,02 €
Pressupost actual / hab.: 0,02 €

Pressupost inicial

3.000 €
Pressupost actual: 3.000 €

% execució

No disp.
L'any passat 80,31 %

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana despesa provincial

49.973,98 €

Sobre aquesta partida

Pensions graciables, millores de pensions i pensions extraordinàries a càrrec de l'entitat local de funcionaris i personal laboral o els seus drethavents i altres despeses de naturalesa similar.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 3.000 €