Proposta per al 2023

Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats

Pressupost inicial / hab.

0,56 €

Pressupost inicial

72.769,61 €

Despesa vs. exercici anterior

104,01 %

% sobre el total del press.

0,05 %

Mitjana despesa provincial

72.769,61 €

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses d'aquest tipus, així com els derivats de l'acció social a favor dels empleats, excepte les quotes a càrrec de l'ocupador de mutualitats i Seguretat Social.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 100,00% 72.769,61 €