Impostos especials

Ingrés pres. / hab.

5,17 €

Ingrés pressupostat

641.000 €

% execució

100,28 %
Ingrés real són 642.811,2 €

% sobre el total del press.

0,62 %

Mitjana ingrés provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades 5,02% 32.190 €
Impost sobre la cervesa 1,55% 9.920 €
Impost sobre el tabac 40,59% 260.170 €
Impost sobre hidrocarburs 52,73% 338.010 €
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis 0,11% 710 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.