Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

9,17 €
Pressupost actual / hab.: 10,17 €

Pressupost inicial

1,16 M€
Pressupost actual: 1,28 M€

% execució

83,31 %
Despesa real són 1,07 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

1,12 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dret d’autor 2,96% 34.200 €
Atencions protocolàries i representatives 2,35% 27.154,65 €
Publicitat i propaganda. Despeses de divulgació 39,91% 461.480,83 €
Publicacions en diaris oficials 2,87% 33.186,09 €
Despeses jurídiques, contenciosos 9,23% 106.738 €
Reunions, conferències i cursos 1,40% 16.171,99 €
Oposicions i proves selectives 0,69% 8.000 €
Actes festius 1,33% 15.400 €
Activitats culturals i esportives 2,09% 24.129,36 €
Publicacions 3,13% 36.200 €
Despeses diverses 0,63% 7.255,19 €
Despeses diverses 0,15% 1.700 €
Altres despeses diverses 41,47% 479.477,32 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.