Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

11,20 €
Pressupost actual / hab.: 14,86 €

Pressupost inicial

1,45 M€
Pressupost actual: 1,93 M€

% execució

22,49 %
Despesa real són 433.348,92 €

% sobre el total del press.

1,25 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dret d’autor 1,96% 28.400 €
Atencions protocolàries i representatives 1,77% 25.700,56 €
Publicitat i propaganda. Despeses de divulgació 40,35% 586.015,91 €
Publicacions en diaris oficials 2,31% 33.500 €
Despeses jurídiques, contenciosos 5,63% 81.788 €
Reunions, conferències i cursos 6,08% 88.269,93 €
Oposicions i proves selectives 0,55% 8.000 €
Actes festius 0,87% 12.600 €
Activitats culturals i esportives 1,47% 21.364,53 €
Publicacions 2,79% 40.500 €
Despeses diverses 0,25% 3.700 €
Altres despeses diverses 35,98% 522.611,74 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.