Indemnitzacions per raó del servei

Pressupost inicial / hab.

0,37 €
Pressupost actual / hab.: 0,37 €

Pressupost inicial

48.055,81 €
Pressupost actual: 48.055,81 €

% execució

88,68 %
Despesa real són 42.613,76 €

% sobre el total del press.

0,03 %

Mitjana despesa provincial

149.198,01 €

Sobre aquesta partida

Les indemnitzacions que per rescabalar despeses derivades de comissions de servei i d'acord amb la legislació vigent s'hagin de satisfer a membres dels òrgans de govern, funcionaris, personal laboral, eventual i contractat. S'imputaran a aquest concepte les indemnitzacions reglamentàries per assistència a tribunals i òrgans col·legiats i, en general, per concurrència personal a reunions, consells o comissions.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Dietes 35,53% 17.075,93 €
Locomoció 64,47% 30.979,88 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.