Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

118,03 €

Despesa pressupostada

14,89 M€

% execució

95,29 %
Despesa real són 14,19 M€

% sobre el total del press.

11,04 %

Mitjana despesa provincial

2,55 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,23% 4,65 M€
Despeses corrents en béns i serveis 34,75% 5,17 M€
Transferències corrents 11,14% 1,66 M€
Inversions reals 22,88% 3,41 M€