Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

50,68 €
Estimació inicial: 24,87 €

Despesa pressupostada

6,39 M€
Estimació inicial: 3,14 M€

% execució

84,74 %
Despesa real són 5,42 M€

% sobre el total del press.

4,74 %

Mitjana despesa provincial

443.730,96 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 3,14 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 79,88% 2,51 M€
Despeses corrents en béns i serveis 15,14% 474.960,38 €
Transferències corrents 4,34% 135.963,67 €
Inversions reals 0,64% 20.000 €