Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

50,49 €
Estimació inicial: 23,93 €

Despesa pressupostada

6,41 M€
Estimació inicial: 3,04 M€

% execució

89,73 %
Despesa real són 5,75 M€

% sobre el total del press.

4,70 %

Mitjana despesa provincial

482.565,53 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 84,05% 2,55 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,27% 342.608,14 €
Transferències corrents 4,68% 142.263,67 €
Inversions reals 0,00% 0 €