Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

24,10 €

Despesa pressupostat

3 M€

% execució

56,89 %
Despesa real són 1,7 M€

% sobre el total del press.

2,23 %

Mitjana despesa provincial

2,3 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 84,05% 2,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,27% 342.608,1 €
Transferències corrents 4,68% 142.263,7 €
Inversions reals 0,00% 0 €