Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

23,93 €
Despesa pres act. / hab.: 50,49 €

Despesa pressupostada

3 M€
Despesa actualitzada: 6,4 M€

% execució

89,73 %
Despesa real són 5,8 M€

% sobre el total del press.

2,23 %

Mitjana despesa provincial

482.565,5 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Foment de l'ocupació 100,00% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 84,05% 2,6 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,27% 342.608,1 €
Transferències corrents 4,68% 142.263,7 €
Inversions reals 0,00% 0 €