Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

40,31 €
Estimació inicial: 24,39 €

Despesa pressupostada

5,17 M€
Estimació inicial: 3,13 M€

% execució

46,46 %
Despesa real són 2,4 M€

% sobre el total del press.

3,50 %

Mitjana despesa provincial

1,81 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,73% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,73% 241.962,58 €
Transferències corrents 0,53% 16.665,06 €