Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

24,39 €
Pressupost actual / hab.: 52,37 €

Pressupost inicial

3,13 M€
Pressupost actual: 6,72 M€

% execució

70,51 %
Despesa real són 4,74 M€

% sobre el total del press.

4,55 %

Mitjana despesa provincial

475.199,68 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,73% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,73% 241.962,58 €
Transferències corrents 0,53% 16.665,06 €