Proposta per al 2020

Foment de l'ocupació

Despesa pres. / hab.

24,64 €

Despesa pressupostada

3,13 M€

Despesa vs. exercici anterior

101,21 %

% sobre el total del press.

2,12 %

Mitjana despesa provincial

3,13 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 91,73% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 7,73% 241.962,58 €
Transferències corrents 0,53% 16.665,06 €