Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

25,14 €
Pressupost actual / hab.: 58,77 €

Pressupost inicial

3,25 M€
Pressupost actual: 7,59 M€

% execució

71,11 %
Despesa real són 5,4 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

761.163,22 €

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 88,37% 2,87 M€
Despeses corrents en béns i serveis 8,03% 260.766,28 €
Transferències corrents 0,51% 16.665,06 €
Inversions reals 3,08% 100.001 €