Proposta per al 2022

Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

22,84 €

Pressupost inicial

2,96 M€

Despesa vs. exercici anterior

94,64 %

% sobre el total del press.

1,92 %

Mitjana despesa provincial

1,96 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 89,10% 2,64 M€
Despeses corrents en béns i serveis 10,08% 298.478,1 €
Transferències corrents 0,82% 24.165,06 €
Inversions reals 0,00% 0 €