Proposta per al 2023

Foment de l'ocupació

Pressupost inicial / hab.

25,58 €

Pressupost inicial

3,3 M€

Despesa vs. exercici anterior

111,53 %

% sobre el total del press.

2,12 %

Mitjana despesa provincial

3,3 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa aquelles que tenen per objecte el foment i promoció de l'ocupació en accions pròpies o en col·laboració amb altres administracions públiques

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Actuacions de protecció i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 90,15% 2,98 M€
Despeses corrents en béns i serveis 9,34% 308.442,65 €
Transferències corrents 0,50% 16.665,06 €
Inversions reals 0,00% 0 €