Altres impostos indirectes

Pressupost inicial / hab.

17,11 €
Pressupost actual / hab.: 17,11 €

Pressupost inicial

2,22 M€
Pressupost actual: 2,22 M€

% execució

48,76 %
Ingrés real són 1,08 M€

% sobre el total del press.

1,46 %

Mitjana ingrés provincial

507.438,12 €

Sobre aquesta partida

Recull altres ingressos derivats de la recaptació d'impostos indirectes en vigor, així com els derivats de la recaptació de l'impost per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació i obra i dels arbitris i impostos inclosos en els règims fiscals especials de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/construccions, intal·lac. i obres 100,00% 2,22 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.