Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

23,91 €

Despesa pressupostada

2,96 M€

% execució

110,47 %
Despesa real són 3,27 M€

% sobre el total del press.

2,87 %

Mitjana despesa provincial

318.536,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 99,52% 2,95 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 0,48% 14.217,97 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.