Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

40,79 €

Pressupost inicial

5,07 M€

% execució

73,53 %
Despesa real són 3,73 M€

% sobre el total del press.

3,62 %

Mitjana despesa provincial

391.233,66 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 99,32% 5,03 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 0,68% 34.277 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.