Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

34,77 €

Pressupost inicial

4,34 M€

% execució

53,95 %
Despesa real són 2,34 M€

% sobre el total del press.

3,83 %

Mitjana despesa provincial

331.121,75 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 94,99% 4,12 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 5,01% 217.682,27 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.