Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

19,90 €
Estimació inicial: 26,27 €

Despesa pressupostada

2,5 M€
Estimació inicial: 3,3 M€

% execució

69,03 %
Despesa real són 1,72 M€

% sobre el total del press.

2,21 %

Mitjana despesa provincial

250.690,83 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 74,48% 2,46 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,28% 42.101,65 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.