Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

26,27 €
Pressupost actual / hab.: 19,90 €

Pressupost inicial

3,3 M€
Pressupost actual: 2,5 M€

% execució

69,03 %
Despesa real són 1,72 M€

% sobre el total del press.

2,21 %

Mitjana despesa provincial

285.272,36 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,92% 3,26 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,08% 35.601,65 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.