Despeses financeres

Despesa pres. / hab.

14,57 €
Estimació inicial: 19,18 €

Despesa pressupostada

1,84 M€
Estimació inicial: 2,42 M€

% execució

75,54 %
Despesa real són 1,39 M€

% sobre el total del press.

1,36 %

Mitjana despesa provincial

208.692,62 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 73,70% 1,78 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 2,26% 54.578,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.