Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

19,18 €
Pressupost actual / hab.: 14,57 €

Pressupost inicial

2,42 M€
Pressupost actual: 1,84 M€

% execució

75,54 %
Despesa real són 1,39 M€

% sobre el total del press.

1,36 %

Mitjana despesa provincial

188.693,23 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,50% 2,38 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,50% 36.289,36 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.