Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

15,25 €
Pressupost actual / hab.: 10,71 €

Pressupost inicial

1,94 M€
Pressupost actual: 1,36 M€

% execució

85,68 %
Despesa real són 1,17 M€

% sobre el total del press.

1,00 %

Mitjana despesa provincial

176.176,35 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 98,09% 1,9 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 1,91% 37.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.