Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

13,39 €
Pressupost actual / hab.: 6,65 €

Pressupost inicial

1,72 M€
Pressupost actual: 852.854,37 €

% execució

75,73 %
Despesa real són 645.861,5 €

% sobre el total del press.

0,58 %

Mitjana despesa provincial

149.886,78 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 97,73% 1,68 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 2,27% 39.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.