Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

13,03 €
Pressupost actual / hab.: 12,19 €

Pressupost inicial

1,69 M€
Pressupost actual: 1,58 M€

% execució

32,35 %
Despesa real són 511.077,32 €

% sobre el total del press.

1,04 %

Mitjana despesa provincial

209.738,39 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 97,69% 1,65 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 2,31% 39.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.