Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

9,65 €

Pressupost inicial

1,25 M€

% execució

13,06 %
Despesa real són 163.272,14 €

% sobre el total del press.

0,81 %

Mitjana despesa provincial

109.898,12 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 89,29% 1,12 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 10,71% 134.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.