Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

17,45 €
Pressupost actual / hab.: 18,61 €

Pressupost inicial

2,25 M€
Pressupost actual: 2,4 M€

% execució

93,34 %
Despesa real són 2,24 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

170.587,57 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De préstecs i altres operacions financeres en € 94,04% 2,12 M€
Interessos de demora i altres despeses financeres 5,96% 134.000,79 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.