Taxes per la prestació de serveis públics bàsics

Ingrés pres. / hab.

44,58 €
Estimació inicial: 44,58 €

Ingrés pressupostat

5,72 M€
Estimació inicial: 5,72 M€

% execució

-0,02 %
Ingrés real són -1.097,3 €

% sobre el total del press.

3,87 %

Mitjana ingrés provincial

3,46 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos derivats de la prestació de serveis públics bàsics, entenent per tals els inclosos a l'àrea de despesa 1 de la classificació per programes, afectin o beneficiïn de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les circumstàncies següents: Que els serveis no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. Aquestes no es consideraran voluntàries quan vinguin imposades per disposicions legals o reglamentàries o quan els béns o serveis requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o social del sol·licitant. Que els serveis no es presten pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del sector públic, d'acord amb la normativa vigent.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa recollida escombraries 100,00% 5,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.