Sanitat

Pressupost inicial / hab.

7,23 €

Pressupost inicial

899.133,48 €

% execució

90,66 %
Despesa real són 815.145,96 €

% sobre el total del press.

0,64 %

Mitjana despesa provincial

199.359,28 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Accions públiques relatives a la salut 100,00% 899.133,48 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,09% 468.318,78 €
Despeses corrents en béns i serveis 29,20% 262.585,52 €
Transferències corrents 18,71% 168.229,18 €