Sanitat

Pressupost inicial / hab.

7,83 €
Pressupost actual / hab.: 9,75 €

Pressupost inicial

982.725,88 €
Pressupost actual: 1,22 M€

% execució

90,38 %
Despesa real són 1,11 M€

% sobre el total del press.

1,08 %

Mitjana despesa provincial

203.062,17 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 100,00% 982.725,88 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,16% 551.911,18 €
Despeses corrents en béns i serveis 26,72% 262.585,52 €
Transferències corrents 17,12% 168.229,18 €