Sanitat

Pressupost inicial / hab.

8,21 €
Pressupost actual / hab.: 9,95 €

Pressupost inicial

1,04 M€
Pressupost actual: 1,25 M€

% execució

93,01 %
Despesa real són 1,17 M€

% sobre el total del press.

0,93 %

Mitjana despesa provincial

307.408,53 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 100,00% 1,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,69% 555.672,66 €
Despeses de personal 53,69% 555.672,66 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,65% 369.009,6 €
Despeses corrents en béns i serveis 35,65% 369.009,6 €
Transferències corrents 10,66% 110.321,78 €
Transferències corrents 10,66% 110.321,78 €