Sanitat

Pressupost inicial / hab.

8,58 €
Pressupost actual / hab.: 9,30 €

Pressupost inicial

1,09 M€
Pressupost actual: 1,18 M€

% execució

88,89 %
Despesa real són 1,05 M€

% sobre el total del press.

0,87 %

Mitjana despesa provincial

316.772,5 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 100,00% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 56,14% 611.597,44 €
Despeses de personal 56,14% 611.597,44 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,92% 347.722,82 €
Despeses corrents en béns i serveis 31,92% 347.722,82 €
Transferències corrents 9,64% 105.000 €
Transferències corrents 9,64% 105.000 €
Inversions reals 2,30% 25.000 €
Inversions reals 2,30% 25.000 €